Welkom

Natuurgoed Rustven is het voormalige militaire terrein (MOB complex) in Reek gemeente Landerd. De toegang tot het gebied ligt aan de Rustvenseweg achter de bekende Reeker Molen. Het natuurgoed heeft een oppervlakte van ca. 17 hectare en ligt in de ecologische hoofdstructuur (EHS), het vormt de verbinding tussen de Reekse en Gaalse heide.

In 2013 is het gebied overgegaan in particuliere handen met als doel het als natuurgebied verder te ontwikkelen en in stand te houden en de zeldzame diersoorten zoals vleermuizen, sprinkhanen, hazelwormen en nachtzwaluwen verder tot wasdom te laten komen. Het is nadrukkelijk de bedoeling het gebied open te houden voor publiek. Wandelaars en natuurgenieters zijn van harte welkom. Het is vanzelfsprekend niet toegestaan om in het gebied te crossen.