Natuurontwikkeling Rustven

In samenwerking met Het Brabants Landschap en de Provincie Noord-Brabant is een ontwikkelplan opgesteld en uitgevoerd waarbij de open plekken zijn vergroot en met elkaar in verbinding gebracht. Houtopstanden en met name de Amerikaanse eiken en berken zijn verwijderd. Goed ontwikkelde inlandse eiken zullen hierdoor meer ruimte krijgen evenals overige inheemse boomsoorten Door afgravingen is meer reliëf in het terrein aangebracht en er wordt struikheide ingezaaid. Door deze aanpassingen zal een variatie in begroeiing ontstaan dat eveneens de aanwezigheid van  vlinders en reptielen bevordert. Met name de zeldzame soorten zoals de blauwvleugelsprinkhaan, de hazelworm en ook de nachtzwaluw kunnen in het gebied worden aangetroffen.

Blauwvleugelsprinkhaan; Blue-winged grasshopper, Oedipoda caerul hazelworm of Anguis fragilis (1) BIGblog---nachtzwaluw.jpg

De onderkomens van de vleermuizen zoals het verbindingsgebouw en de bluswaterkelder en ook de vele vleermuizenkasten zijn vanzelfsprekend in stand gehouden. Ook de tankwasplaats, die nog herinnert aan het militaire verleden, blijft bestaan. Het gebied zal is voorzien van een raster met klaphekjes voor wandelaars. Het gebied wordt opgenomen in het wandelrouteknooppunten netwerk.

Met dank aan,

nb

bl